بار اقتصادی بیماری‌های غیرواگیر در رتبه اول

بار اقتصادی بیماری‌های غیرواگیر در رتبه اول

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش اعتماد گفت: برنامه تشخیص زودرس بیماری، در جاهایی که مردم استقبال کرده اند دستاوردهای بسیار خوبی به ویژه در تشخیص سرطان‌ها به همراه داشته است. وی با اعلام اینکه پنج دسته اصلی بیماری‌های غیرواگیر سرطان‌ها، دیابت، قلبی و عروقی، بیماری‌های مزمن تنفسی و بیماری‌های سلامت روان هستند، افزود: عوامل خطر