جزئیات استفاده بیماران نادر از خدمات صندوق صعب‌العلاج

جزئیات استفاده بیماران نادر از خدمات صندوق صعب‌العلاج

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل کاملی گفت: سازمان بیمه سلامت در صورت ابلاغ بسته‌های خدمتی برای هر یک از بیماری‌های نادر از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت، و ابلاغ اعتبار متناسب با آن، آمادگی اجرای قوانین صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج به منظور بهره مندی بیمه شدگان از مزایای صندوق را دارد. وی افزود: