سرفه ۳ تا ۴ هفته ای نشانه سل ریوی است/انتقال عفونت سل از راه هوا

سرفه ۳ تا ۴ هفته ای نشانه سل ریوی است/انتقال عفونت سل از راه هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین منیری متخصص بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، افزود: میکروب سل به هر قسمتی از بدن مثل ریه ها و یا کلیه ها، ستون فقرات و مغز حمله ور شود، در صورت عدم درمان مناسب می تواند کشنده باشد. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با تاکید بر اینکه