برگزاری مسابقات قهرمانی کشور پارادوومیدانی با رکوردشکنی ورزشکاران

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور پارادوومیدانی با رکوردشکنی ورزشکاران

بهمن رضایی در گفت وگو با ایسنا، درباره عملکرد دوومیدانی کاران در مسابقات قهرمانی کشور که طی ۳ روز در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد، اظهار کرد: این مسابقات با حضور ۱۶۰ ورزشکار (۱۰۴ مرد و ۵۶ زن) طی ۳ روز زیر نظر نماینده IPC در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد که نتایج