چقدر گندم در ۱۰۰ روز ابتدای سال از سوی دولت خریداری شد؟

چقدر گندم در ۱۰۰ روز ابتدای سال از سوی دولت خریداری شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، گندم محصولی استراتژیک در بخش امنیت غذایی جهان بوده و از این رو برای حمایت از گندم کاران دولت‌ها مبادرت به خرید تضمینی این محصول می‌کنند. این امر در ایران مستثنا نبوده و با تعیین قیمت گندم در ابتدای سال زراعی آن (شهریور هر سال) محصولات از سوی دولت خریداری و