بدرفتاری با کودکان در ژاپن رکورد زد

بدرفتاری با کودکان در ژاپن رکورد زد

به گزارش ایسنا، این وزارتخانه روز گذشته (جمعه) ۲۰۷ هزار و ۶۵۹ مورد سوءرفتار با کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال را تاکید کرد. این آمار اولیه ۲۶۱۵ نفر معادل ۱.۳ درصد در مقایسه با سال مالی قبل از آن افزایش داشته است. از این تعداد بدرفتاری روانی حدود ۶۰ درصد کل موارد را تشکیل