جوابیه بانک آینده در مورد یک خبر + توضیح خبرگزاری مهر

جوابیه بانک آینده در مورد یک خبر + توضیح خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر بانک آینده در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان «تورم تحمیلی با ادامه فعالیت یک بانک خصوصی» توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: روز سه شنبه بیست و چهارم مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با تولید و انتشار مطلبی با عنوان «تورم تحمیلی با ادامه فعالیت یک بانک خصوصی» و