تراکم استثنایی قوچ و میش در کشور

تراکم استثنایی قوچ و میش در کشور

به گزارش ایسنا حسن اکبری در بازدید روز گذشته از بخش‌هایی از مجموعه حفاظتی جاجرود، با اشاره به اینکه علیرغم همه تنگناهایی که به علت برخی تعارضات وجود دارد، وضعیت حیات وحش در این منطقه مناسب است، اظهارکرد: تراکم قوچ و میش واقعا در کشور استثنایی است و بخش عمده‌ای از ذخایر ژنی این گونه