تشخیص علائم اتیسم کاملا بالینی است

تشخیص علائم اتیسم کاملا بالینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطلبی، در آستانه روز جهانی “اتیسم“، گفت: با توجه به قابلیت‌ها و امکانات تخصصی کلینیک پزشکی-توانبخشی اسماً، همه خدمات مورد نیاز تشخیصی و توانبخشی افراد طیف اتیسم، در این کلینیک با تعرفه دولتی و یا به صورت رایگان ارائه می‌شود. وی با تاکید بر اینکه امکان تشخیص علائم سندرم طیف