فرزند احمد شاه مسعود  افغانستان را ترک کرد

فرزند احمد شاه مسعود افغانستان را ترک کرد

به گزارش ایسنا، به نقل از این خبرگزاری، تصاویر ویدیویی منتشر شده نشان دادند، احمد مسعود در حال انتقال با یک بالگرد نظامی به همراه تعدادی از نیروهایش از ولایت پنجشیر است. به گفته منابع، احمد مسعود شخصا از همه افراد مقیم و ولایت پنجشیر خواست در رسانه‌های منطقه‌ای مقصد او را فاش نکنند. این