مصرف تخم مرغ در کشور ٢٠ درصد افزایش یافت/ کمبودی در تولید نداریم

مصرف تخم مرغ در کشور ٢٠ درصد افزایش یافت/ کمبودی در تولید نداریم

ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش قیمت تخم مرغ به زیرنرخ مصوب خبر داد و گفت: میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به ١٨ هزار تومان رسیده در حالی که قیمت مصوب آن کیلویی١٨ هزار و ٣٠٠ تومان است. وی دلیل این مسأله را واردات تخم مرغ و افزایش