آژانس بین‌المللی انرژی اتمی - برگزیده ها
واکنش نماینده ایران به مطالبه آژانس برای اجرای پروتکل الحاقی 17 شهریور 1401

واکنش نماینده ایران به مطالبه آژانس برای اجرای پروتکل الحاقی

به گزارش ایسنا، محسن نذیری اصل که به تازگی به عنوان نماینده ایران در اژانس منصوب شده است، در ادامه با تأکید بر اینکه رویکرد جمهوری اسلامی ایران همواره بر همکاری و تعامل با آژانس مبتنی بوده است، افزود: از طرف مقابل انتظار می رود تا بی توجه به فشارهای سیاسی و سوالات برآمده از […]