اعلام نتایج مصاحبه تخصصی آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه

اعلام نتایج مصاحبه تخصصی آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه

به گزارش ایسنا به نقل از  معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه سال ۱۴۰۰ که به مصاحبه تخصصی دعوت شده اند (دو برابر ظرفیت) می رساند، با توجه به اتمام فرآیند مصاحبه در دادگستری های تابعه، نتایج نهایی آزمون جمع بندی و نمرات