آزمایش موشکی مقاومت فلسطین

آزمایش موشکی مقاومت فلسطین

به گزارش ایسنا، به نقل از شهاب نیوز، نیروهای حماس به منظور آمادگی برای توسعه توان نظامی و افزایش دقت خود، چندین موشک آزمایشی را به سمت دریای مدیترانه پرتاب کردند. مقاومت فلسطین جهت آمادگی برای هرگونه رویارویی احتمالی با رژیم اشغالگر صهیونیستی و نیز برای ارسال پیام آمادگی و قدرت نظامی، به صورت دوره‌ای