قیمت سکه و طلا ۲۹ بهمن ۱۴۰۲/ هر گرم طلا ۲.۸۴۶.۱۰۰تومان شد

قیمت سکه و طلا ۲۹ بهمن ۱۴۰۲/ هر گرم طلا ۲.۸۴۶.۱۰۰تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیون و ۳۸۳ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۵۰۶ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه و طلا ۲۸بهمن ۱۴۰۲/ هر گرم طلا ۲.۷۸۵.۶۰۰ تومان شد

قیمت سکه و طلا ۲۸بهمن ۱۴۰۲/ هر گرم طلا ۲.۷۸۵.۶۰۰ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۸۵ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه و طلا ۲۱ بهمن ۱۴۰۲/ هر گرم طلا ۲.۷۵۱.۵۰۰ تومان شد

قیمت سکه و طلا ۲۱ بهمن ۱۴۰۲/ هر گرم طلا ۲.۷۵۱.۵۰۰ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶میلیون و ۳۶۰ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. قیمت

آخرین قیمت سکه و طلا ۸ بهمن ۱۴۰۲/ سکه ۳۳ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان

آخرین قیمت سکه و طلا ۸ بهمن ۱۴۰۲/ سکه ۳۳ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۸ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان رسید که نسبت به چهارشنبه هفته قبل افزایش قیمت ۴۰۰ هزار تومانی را نشان می‌دهد، همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز

قیمت طلا و سکه ۳ بهمن ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان شد

قیمت طلا و سکه ۳ بهمن ۱۴۰۲/ سکه ۳۱ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۳ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۱ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان رسید که نسبت به انتهای هفته گذشته تفاوت چندانی نداشته است، همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۷۹ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه

قیمت سکه و طلا ۱۸ دی ۱۴۰۲/ سکه ۳۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان شد

قیمت سکه و طلا ۱۸ دی ۱۴۰۲/ سکه ۳۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۸ دی ۱۴۰۲ به ۳۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۶میلیون و ۴۱ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان معامله شده است. قیمت سکه

قیمت طلا و سکه ۱۱ دی ۱۴۰۲

قیمت طلا و سکه ۱۱ دی ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۱ دی ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۶۹۵ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۵۰۶ هزار تومان معامله شده است. قیمت

قیمت سکه و طلا ۳ دی ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا ۳ دی ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۳ دی ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۳۴۶ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۵۴ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان معامله شده است. قیمت

آخرین قیمت سکه و طلا ۲۸ آذر ۱۴۰۲

آخرین قیمت سکه و طلا ۲۸ آذر ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۹۹ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان معامله شده است. قیمت

قیمت سکه و طلا ۲۰ آذر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا ۲۰ آذر ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان معامله شده است. قیمت

قیمت سکه و طلا ۲ آبان ۱۴۰۲/ سکه به کانال ۲۸ میلیون تومان بازگشت

قیمت سکه و طلا ۲ آبان ۱۴۰۲/ سکه به کانال ۲۸ میلیون تومان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲ آبان ۱۴۰۲ به ۲۸ میلیون و ۸۸۴ هزار تومان رسیده تا نسبت به دیروز کاهش قیمت اندکی را نشان دهد، همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه

افزایش قیمت دوباره سکه ۲۶ مهر ۱۴۰۲/ سکه به ۲۹ میلیون تومان رسید

افزایش قیمت دوباره سکه ۲۶ مهر ۱۴۰۲/ سکه به ۲۹ میلیون تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده تا نسبت به قیمت دیروز افزایش ۲۵۰ هزار تومانی را نشان دهد. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به

قیمت سکه و طلا اول مهر ۱۴۰۲/ سکه باز هم ریخت

قیمت سکه و طلا اول مهر ۱۴۰۲/ سکه باز هم ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز اول مهر ۱۴۰۲ به ۲۷ میلیون و ۶۵۴ هزار تومان رسیده است. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان معامله شده است.

قیمت سکه و طلا ۲۵ شهریور ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۲۵ شهریور ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ به ۲۸ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان رسیده است. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۶۴۱ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۴۰۰ تومان معامله

قیمت سکه و طلا ۷ شهریور ۱۴۰۲/ سکه ۲۷ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان

قیمت سکه و طلا ۷ شهریور ۱۴۰۲/ سکه ۲۷ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، سکه امامی امروز ۷ شهریور ۱۴۰۲ نسبت به دیروز تفاوت چندانی نداشته و به ۲۷ میلیون ۸۹۷ هزار تومان رسیده است. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان قرار دارد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان