آیا بارندگی‌های سیل‌آسا به رفع بحران کم‌آبی کمک می‌کنند؟

آیا بارندگی‌های سیل‌آسا به رفع بحران کم‌آبی کمک می‌کنند؟

 به گزارش ایسنا، آبخیزداری یعنی مدیریت پایدار و جامع حوزه آبخیز که به تناسب موقعیت انسانی، اجتماعی، جغرافیایی و طبیعی طراحی و اجرا می‌شود و می‌تواند موثرترین اقدام برای کاهش آثار خشکسالی و کاهش خسارات سیل باشد. به گفته مسئولان و کارشناسان، آبخیزداری می‌تواند برای مردم تمام روستاها و شهرهای یک حوزه آبخیز امکان زندگی