تمهیدات خوبی برای VAR در نظر گرفته شده است

تمهیدات خوبی برای VAR در نظر گرفته شده است

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی طی اطلاعیه ای اعلام کرد تعاملات خوبی بین شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و فدراسیون فوتبال به منظور اجرایی کردن موضوع VAR در حال انجام است.