جزئیات بیشتر از نصب VAR در ورزشگاه ازادی

جزئیات بیشتر از نصب VAR در ورزشگاه ازادی

به گزارش ایسنا، بخشی از تجهیزات مربوط به کمک داور ویدئویی روز پنج‌شنبه و بخشی از آن هم روز شنبه آینده از گمرک ترخیص خواهد شد. قرار است پنج‌شنبه بازدیدی از اتاق VAR ورزشگاه آزادی صورت بگیرد و از روز یک‌شنبه آینده کار نصب تجهیزات کمک داور ویدئویی در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. طبق

تبلیغات متنی