«رقابت‌های نامشروع و شرارت برخی کشورها» در یونسکو

«رقابت‌های نامشروع و شرارت برخی کشورها» در یونسکو

به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی «ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس ایران توسط سایر کشورها» با این یادآوری که «میراث ‌فرهنگی ناملموس به رسوم، نمایش‌ها، اصطلاحات، دانش، مهارت‌ها و نیز وسایل، اشیا، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آن‌ها اطلاق می‌شود که جوامع، گروه‌ها و در برخی موارد افراد، آن‌ها