فراتر از موسیقی

فراتر از موسیقی

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله _ مرضیه کیان: دوباره با خبر درگذشت یک فرد هنرمند، آن هم در فرسنگ‌ها آنطرف‌تر از این نقشه کله‌گربه‌ای (با هزار و یک تفاوت در فرهنگ و اعتقادات و چیزهای دیگر) و اعلام عزای عمومی سه روزه، عده‌ای کاربر، فجازی را ترکانده‌اند که : «دولت یونان در پی درگذشت میکیس تئودوراکیس