نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ابلاغ شد

نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف گفت: این نرخ پس از انجام کارهای کارشناسی و بحث‌های مختلف در شورای سیاستگذاری و گرفتن نظر کشاورزان خبره که در این شورا حضور دارند تعیین شده است. وی ادامه داد: در سال زراعی ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ هم قیمت هر کیلوگندم برای خرید تضمینی