تشکیل کارگروه همکاری بین شرکت شهر سالم و اورژانس تهران

تشکیل کارگروه همکاری بین شرکت شهر سالم و اورژانس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز امیر نورمحمدی به اتفاق هیئت همراه با حضور در اورژانس تهران با یحیی صالح‌طبری رئیس آن دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست، مدیرعامل شرکت شهر سالم با اشاره به سوابق رابطه این دو نهاد، آن را عمیق و خوب توصیف کرد و با اشاره به ظرفیت‌های بهداشتی و