واریز یارانه دی وبهمن برای ۱۲۵هزار کودک/ کارگران در انتظار بیمه

واریز یارانه دی وبهمن برای ۱۲۵هزار کودک/ کارگران در انتظار بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، یارانه به عنوان کمک معیشت خانوارها در تمام جهان بوده که عموماً دولت‌ها در قالب طرح‌های مختلف برای رفاه اجتماعی تخصیص می‌دهند. در ایران یارانه نقدی در قالب ۳ طرح عمومی، کودکان و زنان باردار و شیرده در حال اجرا است. معاون امور رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و