کودتاچیان فرمانده کل ارتش و رئیس پلیس گینه را هم بازداشت کردند

کودتاچیان فرمانده کل ارتش و رئیس پلیس گینه را هم بازداشت کردند

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، بعد از سخنرانی مامادی دومبویا، رهبر کودتا در نشستی با وزیر دفاع و فرمانده ستاد ارتش گینه در کاخ مردم نیروهای امنیتی حامی کودتاچیان ژنرال ناموری تراوری، فرمانده ستاد کل ارتش‌های گینه و ژنرال آنسونی بافوی کامارا، رئیس پلیس گینه را بازداشت کردند. آنها به مقر پلیس

تبلیغات متنی