افزایش بیش از ۱۶۰ درصدی قیمت گوسفند زنده

افزایش بیش از ۱۶۰ درصدی قیمت گوسفند زنده

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش غلات، فصل تابستان سال ١٤٠٢، متوسط قیمت گندم ١٤٣٧٠٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۵.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت جو ٩٨٧٤٦ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤.٥ درصد کاهش داشته است. در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال