برزخ قانونی زندانیان سابق گوآنتانامو پس از آزادی

برزخ قانونی زندانیان سابق گوآنتانامو پس از آزادی

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، از صدها مردی که از زندان گوآنتانامو از زمان بازگشایی‌اش در ۲۰ سال پیش آزاد شده‌اند، حدود ۱۵۰ تن طبق توافق های دوجانبه که با میانجی‌گری آمریکا صورت گرفته‌اند، به کشورهای ثالث فرستاده شدند چرا که زادگاه هایشان همچنان آنها را برای بازگشت به کشور “خطرناک” می دیدند.

تبلیغات متنی