ازسرگیری تلاش‌های بغداد برای میانجیگری میان تهران و ریاض

ازسرگیری تلاش‌های بغداد برای میانجیگری میان تهران و ریاض

به گزارش ایسنا، پایگاه خبری العربی الجدید به نقل از مسئول عالی رتبه در دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد که محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق فواد حسین، وزیر خارجه این کشور و یک تیم از دفترش را مکلف به از سرگیری تلاش‌ها برای میانجیگری میان تهران و ریاض کرده است. نخست وزیر عراق