ضرورت توسعه گفتمان سازی مسائل جمعیت در بین دانشجویان واساتید

ضرورت توسعه گفتمان سازی مسائل جمعیت در بین دانشجویان واساتید

به گزارش ایسنا، دکتر مجیداحمدی ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: بعد نگرشی و فرهنگ سازی در حوزه افزایش جمعیت از چنان اهمیتی برخوردار است که مقام معظم رهبری در پیام به فعالان حوزه جمعیت، علاوه بر انکه کنشگری در راستای عبور از بحران جمعیت را یک فریضه دانسته اند ، به نقش مراکز فرهنگ‌ساز