در جنگ اوکراین چشم‌انداز روشنی رو به روی روسیه نیست/ مسکو در دام غرب افتاد

در جنگ اوکراین چشم‌انداز روشنی رو به روی روسیه نیست/ مسکو در دام غرب افتاد

سیدرضا میرطاهر در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه تنش میان روسیه و اوکراین موضوعی ریشه دارد است و به بعد از فروپاشی شوروی برمی گردد گفت: مهم ترین کشوری که بعد از فروپاشی شوروی از آن اتحاد جدا شد اوکراین بود. اوکراین وسیع ترین کشور جماهیر شوروی بود و جمعیت زیادی دارد و دارای

تبلیغات متنی