تایید اولین مرگ در جهان بر اثر ویروس منتقله از کنه

تایید اولین مرگ در جهان بر اثر ویروس منتقله از کنه

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا به نقل از ان اچ کی، وزارت بهداشت ژاپن می گوید این زن حدودا ۷۰ ساله که سال گذشته درگذشت، اولین مورد بیماری عفونی ناشی از «ویروس Oz» در این کشور و همچنین اولین مورد مرگ در جهان بر اثر این ویروس بوده است. به گفته موسسه