تهدید پنهان جنگ اوکراین

تهدید پنهان جنگ اوکراین

مریم خالقی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فراهم شدن فرصت برای ظهور و بروز گروهک‌های تروریستی در اوکراین اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های گروهک های تروریستی استفاده از موقعیت‌های مناسب برای باز خیزی و بازگیری فعالیت های‌شان در مناطق مورد نظر است. ماه‌ها پیش تجربه در افغانستان ثابت کرد که هنگام خروج

تبلیغات متنی