ماموریت جدید دیپلمات‌ها

ماموریت جدید دیپلمات‌ها

به گزارش ایسنا، مهدی صفری در این نشست که با حضور رایزنان اقتصادی در آستانه اعزام، در موزه فرش برگزار شد، گفت: تمام بخش‌های وزارت امور خارجه برای رشد ارزآوری و اشتغالزایی گردشگری و صنایع دستی آماده همکاری است. وی افزود: یکی از وظایف وزارت خارجه، ارزآوری است. در گذشته عده‌ای می‌گفتند مگر ما کاسب

تبلیغات متنی