واکنش سعیدی به وضعیت آرای اعضای المپیکی مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک

واکنش سعیدی به وضعیت آرای اعضای المپیکی مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک

به گزارش ایسنا، کیکاووس سعیدی در مورد زمان آغاز فرایند انتخابات کمیته ملی المپیک بیان کرد: آنچه در هیات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت، نحوه شروع فرآیند ثبت نام کاندیداهای متقاضی در هیات اجرایی بود و مقرر شد در زمان مقتضی برابر مفاد اساسنامه، دبیر کل به عنوان دبیر مجمع انتخاباتی، فراخوان ثبت نام را

تبلیغات متنی