مشکل بیمارستان‌ها در تأمین کیت آزمایشگاهی

مشکل بیمارستان‌ها در تأمین کیت آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمبود کیت آزمایشگاهی و دستگاه‌های اتوماتیک و پیشرفته در حالی در بازار به اوج خود رسیده که تأمین کنندگان این دستگاه‌ها و کیت‌های آنها نه انجمن و تشکل و نه سندیکای تخصصی دارند که از آنها حمایت شود. وقتی رئیس اتحادیه تجهیزات و ملزومات پزشکی وجود دستگاه‌های تمام اتوماتیک را ضروری

تبلیغات متنی