ذوب شدن سریع یخچال های طبیعی در رشته کوه های آلپ

ذوب شدن سریع یخچال های طبیعی در رشته کوه های آلپ

به گزارش ایسنا، در یک مقاله، عکاسی بر یخچال طبیعی موسوم به “فورنی” در رشته کوه های آلپ تمرکز کرده که در شمال شرق ایتالیا واقع شده است. یخچال طبیعی فورنی و توده های یخی مجاور آن در پارک ملی استلویو ایتالیا بیش از یک قرن مورد تحقیق محققان قرار گرفته اند و محققان با

تبلیغات متنی