ورزشی که با زندگی معمولی در تضاد است

ورزشی که با زندگی معمولی در تضاد است

کاظم فریدیان کوه‌نورد پرسابقه ایرانی در گفت‌وگو با ایسنا، از اساس کوه‌نوردی و چرایی زحمت‌هایی که یک کوه‌نورد برای فتح قله‌ها می‌کشد گفت و اظهار کرد: از چند جهت می‌توان به کوه‌نوردی نگاه کرد؛ کوه‌نوردی از نشستن دورهمی نزدیک چشمه‌ای در اطراف شهر شروع می‌شود تا کسانی که به قصد صعودهای فنی و بلند، و فرودهای

تبلیغات متنی