گزارش سازمان ملل از سربازگیری کودکان در لیبی

گزارش سازمان ملل از سربازگیری کودکان در لیبی

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، گزارشی که توسط سازمان ملل منتشر شده است بر درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان و درگیر بودن کودکان در آن به دلیل ارتباط با گروه‌های مسلح و شبه نظامی متمرکز است. در این گزارش، لیبی به همراه عراق، اراضی اشغالی و سایر کشورها و طرف‌ها به عنوان

تبلیغات متنی