احدیان: مصوبه کنکور قابل اجرا نیست، آن را اصلاح کنید

احدیان: مصوبه کنکور قابل اجرا نیست، آن را اصلاح کنید

محمد سعید احدیان دستیار سیاسی – رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی یادداشتی در اختیار ایسنا قرار داده که در زیر می‌خوانید: «پیروی پیگیری‌های رئیس مجلس و تصمیم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی که مقرر شده است موضوع کنکور، مورد بررسی مجدد قرار گرفته و تصمیم مقتضی گرفته شود، این مصوبه حتی اگر بهترین تصمیم باشد،

تبلیغات متنی