آخرین مهلت استفاده از پروانه های صادراتی ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت

آخرین مهلت استفاده از پروانه های صادراتی ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را برای اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن، متقاضیان واردات موقت برای پردازش واحدهای تولیدی صادرکننده و از محل ارز حاصل از صادرات خود، از تاریخ ثبت وصولی اسنادی مدت دار حداکثر ظرف یک ماه فرصت ارائه اسناد داشته