۸۰ درصد مشترکان برق الگوی مصرف را رعایت می‌کنند

۸۰ درصد مشترکان برق الگوی مصرف را رعایت می‌کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، فرح جمالزاده با اشاره به رشد و پیشرفت برنامه مدیریت مصرف در ادارات کشور گفت: هم‌اکنون بخش قابل توجهی از برنامه مدیریت بار و مصرف انرژی در ادارات محقق شده است. وی در این زمینه افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای

تبلیغات متنی