برخی با بدگویی از پزشکان برای خود شهرت و رأی می خرند

برخی با بدگویی از پزشکان برای خود شهرت و رأی می خرند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، عمده چالش‌های حوزه سلامت اعم از پزشکی خانواده، تعرفه‌ها، آموزش و آینده رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی، خروج نخبگان، مشکلات کمبود و افزایش نرخ تجهیزات پزشکی، نارضایتی جامعه پزشکی و عدم ابلاغ تعرفه‌ها را مطرح کرد و از

تبلیغات متنی