تعلل عجیب برای تعیین تکلیف یک «تبصره» مهم در انتخابات کمیته المپیک!

تعلل عجیب برای تعیین تکلیف یک «تبصره» مهم در انتخابات کمیته المپیک!

به گزارش ایسنا، مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک قرار است ۱۷ اسفند برگزار شود  و این در حالی است که هنوز بحث انتخابات وارد دستور جلسات هیات اجرایی نشده است. از طرفی در اساسنامه کمیته ملی المپیک تبصره ای وجود دارد که مشخص نیست چرا هیات اجرایی به اهمیت این تبصره بی توجه بوده تا

تبلیغات متنی