واگذاری یک کمپ و دو سالن به فدراسیون کشتی

واگذاری یک کمپ و دو سالن به فدراسیون کشتی

به گزارش ایسنا، با پیگیری سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و با هدف تاکید بر اهمیت رشته کشتی به عنوان یکی از رشته‌های ورزشی پرمدال در میادین بین‌المللی به ویژه بازی‌های آسیایی و المپیک، با تصمیم دولت و تایید رییس جمهور، حق استفاده از عرصه و اعیان سالن ورزشی پایگاه اداری و اردوگاه

تبلیغات متنی