کمپرها در تهران گردهم می‌آیند

کمپرها در تهران گردهم می‌آیند

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این گردهم‌آیی در روزهای دوم و سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور بیش از ۲۰۰ دستگاه از خودروهای کمپر و کاروان عضو کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ این کانون در محوطه مجموعه فرهنگی گردشگری برج میلاد تهران برگزار می‌شود. کمپرها و کاروان‌های شرکت‌کننده در رالی

تبلیغات متنی