ارزیابی فنی و امکان‌سنجی توسعه کشت فراسرزمینی در عراق

ارزیابی فنی و امکان‌سنجی توسعه کشت فراسرزمینی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالهادی مطلق رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال و محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با هدف ارزیابی فنی و امکان‌سنجی توسعه کشت فرا سرزمینی و مذاکره با مسؤولان عراقی و کشاورزان فعال و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی،

تبلیغات متنی