صعود ۴ فرنگی کار ایران به فینال قهرمانی آسیا

صعود ۴ فرنگی کار ایران به فینال قهرمانی آسیا

به گزارش ایسنا، در ادامه رقابت های ۵ وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در مغولستان، مهدی محسن نژاد در ۶۰، محمدرضا مختاری در ۷۲، رسول گرمسیری در ۸۲ و مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم با برتری مقابل رقبایشان راهی دیدار فینال شدند و شاهین بداغی در وزن ۶۷ کیلوگرم نیز به رده بندی