۳ نقره و یک برنز فرنگی کاران ایران در جام وهبی امره/ حذف گرمسیری و عبدولی

۳ نقره و یک برنز فرنگی کاران ایران در جام وهبی امره/ حذف گرمسیری و عبدولی

به گزارش ایسنا، در پایان مسابقات روز نخست کشتی فرنگی جام وهبی امره، محمدمهدی جواهری در وزن ۵۵ کیلوگرم، سجاد ایمن طلب در وزن ۷۲ کیلوگرم، جمال اسماعیل در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال نقره و امیرمحمد یارمحمدزهی در وزن ۶۳ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. رسول گرمسیری در وزن ۸۲ کیلوگرم و حامد

تبلیغات متنی