تصاویر دلگرم‌کننده از بچه‌های کشتی‌گیر

تصاویر دلگرم‌کننده از بچه‌های کشتی‌گیر

ابه گزارش ایسنا، اولین دوره جشنواره کشتی آزاد خردسالان (پهلوانک ها) با نام بزرگداشت حاج محمدرضا طالقانی رئیس اسبق فدراسیون کشتی از فردا و به مدت ۳ روز در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود. مراسم وزن کشی این رقابت ها بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) برگزار شد که بیش ۱۳۰۰ کشتی گیر