وزیرکار بیانی مبنی بر «اعلام جرم» علیه برخی مدیران سابق نداشته است

وزیرکار بیانی مبنی بر «اعلام جرم» علیه برخی مدیران سابق نداشته است

به گزارش ایسنا، بهزاد مهرکش در صفحه شخصی اش در توییتر در این باره نوشت: امروز به نقل از دادستان، خبر منتسب به وزیر کار مبنی بر “اعلام جرم” علیه برخی مدیران سابق رد شده است! وی افزود: فارغ از اینکه تنظیم خبر اظهارات دادستان دقیق بوده یا نه، تاکید می‌شود وزیر کار هیچ بیانی