ضرورت پایش بذرها برای پیشگیری از بیماری‌های ویروسی در گیاهان

ضرورت پایش بذرها برای پیشگیری از بیماری‌های ویروسی در گیاهان

به گزارش خبرنگار مهر، شناسایی بیماری‌های گیاهی و مهار آنها یکی از راهکارها برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و ارتقا بهره‌وری در این بخش است. ویروس‌ها یکی از عوامل بیماری‌زا در انسان، حیوان و نباتات بوده که باید با روش‌ها کم خطر آنها را درمان یا با عوامل پیشگیرانه مانع فعالیت آنها در سطح وسیع